SELECT SPORT

Select er en tilnærmet komplett teamsport leverandør og dermed en kanditat som må vurderes når ny klubbavtale skal forhandles.

Tekstil, baller, treningsutstyr og medisinsk forbruksmateriell fra samme leverandør gjør det enkelt både for klubb, medlemmer og forhandler.